Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?

Tùy thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng, chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau từ hoặc về bạn.
Chúng tôi thu thập nội dung và thông tin khác bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khi bạn đăng ký một tài khoản, tạo hoặc chia sẻ và nhắn tin hay liên lạc với người khác. Điều này có thể bao gồm thông tin trong hoặc về nội dung bạn cung cấp, chẳng hạn như vị trí chụp ảnh hoặc ngày tạo tệp. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các loại nội dung bạn xem hoặc tương tác hay tần suất và khoảng thời gian hoạt động của bạn.
Chúng tôi thu thập thông tin về những người và nhóm mà bạn kết nối và cách bạn tương tác với họ, chẳng hạn như những người mà bạn liên lạc thường xuyên nhất hoặc các nhóm bạn thích chia sẻ cùng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin liên hệ bạn cung cấp nếu bạn tải lên, đồng bộ hoặc nhập thông tin này (chẳng hạn như sổ địa chỉ) từ một thiết bị.
Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để mua hàng hoặc giao dịch tài chính , chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc mua hàng hoặc giao dịch đó. Điều này bao gồm thông tin thanh toán của bạn, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thông tin thẻ khác, tài khoản khác và thông tin xác thực, cũng như chi tiết lập hóa đơn, giao hàng và liên hệ.
Chúng tôi thu thập thông tin từ hoặc về các máy tính, điện thoại hoặc thiết bị khác mà bạn cài đặt hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi, tùy thuộc vào quyền bạn đã cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập từ các thiết bị khác nhau của bạn. Điều này giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ thống nhất trên các thiết bị.

Bảo mật thông tin

Các thông tin của bạn cung cấp(Email, số điện thoại) sẽ được giữ bí mật hoàn toàn trên hệ thống. Chúng tôi cam kết về tính an toàn của thông tin mà bạn cung cấp và bạn hoàn toàn ẩn danh(nếu bạn muốn) trên hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đối với chính sách này như thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi chính sách này và cho bạn cơ hội xem lại, bình luận về chính sách đã sửa đổi trước khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

flash_on

Tốc độ

Đề thi được lấy hoàn toàn 100% tự động, đảm bảo chính xác, đẩy nhanh tiến độ lấy đề theo chu kỳ.

group

Bảo mật

Mọi thông tin mua đề, thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của bạn được bảo mật 100%.

settings

Chính xác, tiện lợi

Đề thi luôn luôn chuẩn 100% so với đề thi chính thức trên hệ thống Violympic.vn